สำนักงานใหญ (สมุทรปราการ)
49/20-21 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel: 02-769-3000 (Auto) Fax : 02-769-3097-99

สาขาหาดใหญ่ (สงขลา)
600-600/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90250
Tel: 074-553-068-9 Fax: 074-439-848

สาขาบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี)
161/10-11 ทางหลวงหมายเลข 41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 84130
Tel: 077-357-031-2 Fax: 077-357-304

สาขามหาชัย (สมุทรสาคร)
120/68-70 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel: 034-849-397-8 Fax: 034-849-399

สาขาระยอง
5/9 หมู่ 4 ทางหลวง 331 ต.นิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21120
Tel: 038-897-081-2 Fax: 038-897-549

สาขาชลบุรี 
116/30 หมู่ 3 ถ.สาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel: 038- 346-299,300 Fax: 038-346-292

สาขาขอนแก่น
50/14-15 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40260
Tel: 66 (0) 43 262 878-9 Fax : 66 (0) 43 346 813 Mobile :081-809-6806

สาขาเชียงใหม่
465-466 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
Tel: 081-809-5295 Fax: 053-380-258

สาขาปราจีนบุรี
282 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140
Tel. 66 (0) 37 452 640 Fax : 66 (0) 92 437 7743

ประเทศไทย

 
สาขาใหญ่ | สมุทรปราการ

49/20-21 หมู่ 4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

+66 (0) 2 769 3000

+66 (0) 2 769 3097-9

inform@dilok-ap.com

ประเทศไทย

สาขาใหญ่ | สมุทรปราการ

49/20-21 หมู่ 4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

+66 (0) 2 769 3000

+66 (0) 2 769 3097-9

inform@dilok-ap.com

สาขาทั่วไทย

 
สาขาหาดใหญ่ (สงขลา)

  600-600/1 ถนน กาญจนวานิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 ประเทศไทย

+66 (0) 74 553 068-9 , +66 (0) 8 1809 2631

+66 (0) 74 439 848

 
สาขาบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี)

  161/10-11 ถนนทางหลวงสาย 41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ประเทศไทย

+66 (0) 34 878 040-2 , +66 (0) 8 1809 0417

+66 (0) 34 878 043

 
สาขามหาชัย (สมุทรสาคร)

  125 หมู่ 8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ประเทศไทย

+66 (0) 34 878 040-2 , +66 (0) 8 1809 0417

+66 (0) 34 878 043

 
สาขาระยอง

  5/9 หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย

+66 (0) 38 017 947 , +66 (0) 1809 9367

  –

 
สาขาชลบุรี

  269/1 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ประเทศไทย

+66 (0) 38 346 299 , +66 (0) 8 1809 5327

 +66 (0) 38 346 292

 
สาขาขอนแก่น

  434/9 ถนน ท่าพระ-โกสุมพิสัย ต. ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 ประเทศไทย

+66 (0) 43 262 878-9

+66 (0) 43 346 813

 
สาขาเชียงใหม่

  159,166 หมู่ 3, ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย

+66 (0) 53 352 860-1

+66 (0) 53 352 860-1

 
สาขาปราจีนบุรี

  282 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ประเทศไทย

+66 (0) 37 452 640, +66 (0) 92 437 7743

+66 (0) 37 452 641

 
สาขาโคราช

  761 หมู่3 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย

+66 (0) 9 8675 1894

สาขาทั่วไทย

สาขาหาดใหญ่ (สงขลา)

  600-600/1 ถนน กาญจนวานิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 ประเทศไทย

+66 (0) 74 553 068-9 , +66 (0) 8 1809 2631

+66 (0) 74 439 848

สาขาบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี)

  161/10-11 ถนนทางหลวงสาย 41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ประเทศไทย

+66 (0) 34 878 040-2 , +66 (0) 8 1809 0417

+66 (0) 34 878 043

สาขามหาชัย (สมุทรสาคร)

  125 หมู่ 8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ประเทศไทย

+66 (0) 34 878 040-2 , +66 (0) 8 1809 0417

+66 (0) 34 878 043

สาขาระยอง

  5/9 หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย

+66 (0) 38 017 947 , +66 (0) 1809 9367

  –

สาขาชลบุรี

  269/1 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ประเทศไทย

+66 (0) 38 346 299 , +66 (0) 8 1809 5327

 +66 (0) 38 346 292

สาขาขอนแก่น

  434/9 ถนน ท่าพระ-โกสุมพิสัย ต. ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 ประเทศไทย

+66 (0) 43 262 878-9

+66 (0) 43 346 813

สาขาเชียงใหม่

  159,166 หมู่ 3, ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย

+66 (0) 53 352 860-1

+66 (0) 53 352 860-1

สาขาปราจีนบุรี

  282 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ประเทศไทย

+66 (0) 37 452 640, +66 (0) 92 437 7743

+66 (0) 37 452 641

สาขาโคราช

  761 หมู่3 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย

+66 (0) 9 8675 1894